Chính sách giao hàng

  1. Khi khách hàng chốt đơn và đặt cọc, thì không được thay đổi hay trả lại sản phẩm trong đơn hàng. Nếu khách hủy đơn ngang, công ty không trả lại tiền đặt cọc.
  2. Hóa đơn trên 20 triệu và bán kính từ 20 km đổ lại so với vị trí showroom, quý khách được freeship.